CRM

Customer Relation Management / Marketing automation

Hur kommunicerar ni med era potentiella kunder alternativt era befintliga kunder, på ett automatiserat, personifierat sätt för att uppnå:

  • Ökad kännedom om era produkter
  • Ökad kundlojalitet
  • Ökad konvertering
  • Merförsäljning

Adstar CRM plattform har under två år utvecklats, för att hjälpa er organisation att på ett automatiserat och digitalt sätt ge era slutkunder en ökad kännedom och lojalitet för ert varumärke.

"En återkommande kund ger en större intäkt än en ny kund och är billigare att underhålla”

customer relations

Vår CRM/Marketingautomation plattform utgår från två enkla kommunikationsvägar:

  • SMS
  • Email

Systemet interagerar enkelt med API eller fil mot ert befintliga kundsystem och hjälper er att på kundbasis följa upp vilken kommunikation som gått ut till respektive kund. Samtliga lösningar levereras skräddarsydda, utifrån era beov.

I det cloudbaserade gränssnittet sätter ni enkelt upp kampanjregler för:

  • Vad som ska kommuniceras
  • Hur ofta det ska kommuniceras
  • Vilken kampanjregel kunden ska föras in på