TM LEADS
adstar logo

levererar nya
kunder till dig
både B2C & B2B

CRM
adstar logo

hjälper er med
kundrelationer
med ADSTAR-CRM

Marknadsföring
adstar logo

utvecklar
marknadsföring
som passar er!

Några magiska siffror:

300000000

leads worldwide

297

publishers

10

segmenteringsval

KUNDCASE

kundcase

Bolag A har en lång närvaro på den lokala elmarknaden och har under flera hundra år haft en stabil omsättning. I samband med att elförsäljningen blev avreglerad i Sverige och vilket bolag som helst, som uppfyller kraven för elförsäljning, kunde ge sig in på marknaden, blev det allt viktigare att skapa en lojalitet hos sina kunder.

Bolag A tog kontakt med Adstar för att diskutera lösningar på hur ett automatiserat lojalitetsprogram kunde implementeras i den befintliga verksamheten.