Leadstvätt

När bearbetning sker i volym, är det viktigt att hålla koll på vilka kunder som kontaktas. Några vanliga utmaningar vid volymbearbetning är:

  • Dubletter (Inköp av flera olika leverantörer med dubbeltäckning)
  • Ouppdaterade kunduppgifter
  • Dålig scoring på kunden

För att se till så att ni kommunicerar med rätt kund och att era produkter / orderbekräftelser når fram till korrekt kund, erbuder vi en leadstvätt där kundkorten ’tvättas’.

Följande kontroller erbjuds:

  1. Kontroll av dubletter mot tidigare kontakter (Ni sätter upp er egen regel om hur ofta ni vill ta kontakt med samma kund).
  2. Kontroll mot eget kundregister, för att undvika försäljning till en befintlig kund.
  3. Kontroll mot folkbokföringsregistret, för att inhämta den senast folkbokförda adressen.
  4. Scoringkontroll (Plocka bort kunder med betalningsanmräkningar och dålig scoring – Innan bearbetningen påbörjas. Annars riskerar ni dyra kreditförluster).
leadstvätt

Leverans

Leverans av leadstvätten sker inom en helgfri arbetsvecka efter beställning. Samtliga moduler sammanställs vid detta tillfälle och login till berörda parter i organisationen levereras.

Skräddarsydd leverans

Samtliga leadstvättar levereras skräddarsydda. Om ni vill lägga till någon specifik tvätt, går detta bra att addera vid beställningsskedet.