Sitepolicy

Genom att besöka webbplatsen ger du ditt samtycke till denna Webbplatspolicy.

Den information som finns på den här webbsidan kan användas i informationssyfte om källan anges. Innehållet får inte ändras utan ett skriftligt medgivande från Adstar AB. Informationen får bara användas på ett sätt som inte skadar Adstar AB rykte.

Adstar AB samlar personlig information såsom namn, e-mailadress och annan information som frivilligt lämnats av användaren. Den personliga information som du lämnar används enbart för de ändamål som du begärt.

Informationen på webbplatsen är generell och bör inte användas som enskild grund för beslut i viktiga frågor. Vi arbetar ständigt för att webbplatsen ska vara korrekt och uppdaterad. Emellertid kan till exempel skrivfel, yttre påverkan och tekniska fel resultera i felaktigheter. Detta innebär att Adstar AB inte kan garantera och inte ta ansvar för att all informationen är korrekt, komplett och uppdaterad.

Adstar AB tar inget ansvar för material som ägs, skapas eller publiceras av tredje part som webbplatsen innehåller länkar till.

Upphovsrätt och varumärken

Innehållet på vår webbplats skyddas av upphovsrättslagar, varumärkeslagar och andra tillämpliga lagar om immateriell egendom.

Alla rättigheter till varumärken, logotyper och varumärken som används på vår webbplats tillhör oss eller ägare av de motsvarande rättigheter. Obehörig användning eller distribution av innehållet på webbplatsen kan bryta mot copyright-, varumärkes- och/eller annan svensk eller internationell lagstiftning och kan bli föremål för rättsliga åtgärder.

Innehållet på denna webbplats får inte ändras, sändas, återskapas, publiceras utan skriftligt godkännande från Adstar AB.

Adstar AB samlar personlig information såsom namn, e-mailadress och annan information som frivilligt lämnats av användaren. Den personliga information som du lämnar används enbart för de ändamål som du begärt.

Om du har några frågor eller funderingar om innehållet i denna Sitepolicy är du välkommen att kontakta vår webb ansvarig på jl@adstar.se