Spärrfil

Indikation på köpstyrka

I din försäljning är det viktigt att ”sålla” bort kunder som inte anses ha tillräcklig köpstyrka för att kunna betala era fakturor. Vi hjälper till med spärrfil som vilken ger er en indikation på kundens köpstyrka.

  • Validerar bort kunder med betalningsanmärkningar
  • Validerar bort kunder som inte når upp till era uppsatta inkomstmål

Användningsområden:

  • Innan bearbetning av material.
  • Innan en formell kreditkontroll görs.
  • I samband med köpintresse.

Leverans

Ni bestämmer hur ofta ni vill mottaga en uppdaterad fil. Vi erbjuder veckovis alternativt månadsvis uppdatering. Leverans till er FTP.

spärrfil