Branschtermer

Här förklarar vi alla termer och förkortningar

Lead

En person eller ett företag som har visat intresse för en produkt eller tjänst på något sätt, tävling eller formulär. Kanske de fyllt i ett formulär, prenumererat på en blogg eller delat sina kontaktuppgifter i en tävling/quiz eller liknande

B2B

Företag som säljer produkter eller tillhandahåller tjänster till andra företag.

B2C

Företag som säljer produkter eller tillhandahåller tjänster till slutanvändare/ konsumenter.

Call Back

Ringer upp en tidigare intresserad kund för att förvandla ett Prospect till en försäljning.

Conversion

Processen att omvandla ett Lead till en order.

CRM

Customer relationship management, omfattar styrning, organisering och administration av kunder och kundrelationer.

Förkortningar inom marknadsföring

 • ASP – Application Service Provider
 • B2B – Business to Business
 • B2C – Business to Consumer
 • CMS – Content Management System
 • CPA – Cost Per Action
 • CPC – Cost Per Click
 • CPL – Cost Per Lead. Kostanden att förvärva ett lead
 • CPM – Cost Per Impression (Thousand)
 • CPO - Kostnad per order. Kostnaden att förvärva en order.
 • CPS – Cost Per Sale
 • CR – Conversion Rate
 • CRM – Customer Relationship Management
 • CRO – Conversion Rate Optimization
 • CTA – Call To Action
 • CTR – Click-Through Rate
 • eCPM – Effective CPM (Cost Per Mille)
 • EPC – Earnings Per Click
 • GA – Google Analytics
 • IBL – Inbound Link
 • IM – Instant Messaging
 • KPI – Key Performance Indicator
 • LPO – Landing Page Optimization
 • OBL – Outbound Link
 • PA – Page Authority (Moz)
 • PFI – Pay For Inclusion
 • PFP – Pay For Performance
 • PPC – Pay Per Click
 • PPCSE – Pay Per Click Search Engine
 • PPL – Pay Per Lead
 • PPS – Pay Per Sale
 • PR – PageRank
 • PV – Page View
 • QS – Quality Score
 • RFP – Request For Proposal
 • ROI – Return on Investment
 • ROS – Run Of Site
 • RT – Retweet
 • SEM – Search Engine Marketing
 • SEO – Search Engine Optimization
 • SERP – Search Engine Results Page
 • SMM – Social Media Marketing
 • TLD – Top Level Domain
 • UGC – User Generated Content
 • UI – User Interface
 • URL – Universal Resource Locator
 • USP – Unique Selling Proposition
 • UV – Unique Visitor
 • WOM – Word of Mouth